Monthly Archives: Tháng Chín 2021

TỰ TIN QUYẾN RŨ VỚI LÀN DA – CÙNG CEO VTM THẢO TRẦN

! Vậy bí quyết là gì? Cùng tìm hiểu với Nàng CEO quyến rũ và xinh đẹp của chúng ta nhé! [Chia sẻ từ Ms.Thảo Trần] “Vì sao T xử lý da nhanh hiệu qủa như thế? Là do T kết hợp phác đồ điều trị tại nhà và kèm 3 buổi chiếu lasar công […]

[FEEDBACK] ???̂?? ??́ ???̣̂? ??̀ ???́ -> ???̉ ??̂̀? ??̣? ???̂? ???̀

… ??? ?ℎ?̉? ???̂̀? ??̛̣ ??̣? ?ℎ?́?ℎ ??̀? ??̣̂? ??̛̀? ??? ??̂̃?,??? ??̂̃? ??̀ đ?̃ ??̂?? ?ℎ?? ??̂̀? ?? ??̀ ?? ?? ??̃?? ???̂́? ??̂́? ??̂́? ?ℎ? ???̂?? ??̀?ℎ -> ???̛?̛́? ?ℎ? ??̂?? ?ℎ?? ??? ?ℎ?̉? ???̂̀? đ?̃ ??? ?ℎ?́? ??̣? ?̂́? ??̂̀? ?ℎ? ??̣? ???̛?̛̀? ?̛??????? Đây là kết quả điều trị chỉ bôi […]